Oferty pracy w Aviva

Infolinia: 0 602 753 191

Oferty pracy w Aviva

* Menedżer Zespołu w Legnicy
Aviva Sp. z o.o.
zaprasza Doradców i Kierowników do udziału w konkursie na stanowisko:

Menedżer
Zespołu w Legnicy

Zadaniem wybranej
osoby będzie:
Skuteczne
zarządzanie istniejącym zespołem sprzedaży – w tym zwiększenie produktywności
doradców oraz podniesienie jakości sprzedażyOdpowiedzialność
za funkcjonowanie zespołu zgodnie z wartościami grupy AvivaRekrutowanie
nowych doradców zgodnie ze standardami obowiązującymi w AvivieSkuteczne
wdrożenie do zawodu nowych DoradcówRealizację
celów sprzedażowych zarówno ilościowych jak i jakościowychOdpowiedzialność
za realizację celów rekrutacyjnych w odniesieniu do jakości i ilości nowych Doradców.


Wymagania:


Doskonałe
umiejętności interpersonalne i komunikacyjneDoświadczenie
w sprzedaży w branży ubezpieczeniowejChęć
rozwoju w obszarze zarządzania zespołem sprzedażowym, szczególnie w obszarze
rekrutacji i skutecznego wdrażania nowych doradcówInicjatywa
w działaniu – proaktywnośćMile
widziane wcześniejsze doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Wybranym kandydatom
oferujemy:


Jasno
określoną ścieżkę rozwojuSystem
szkoleń menedżerskichIstotne
wsparcie organizacyjne w okresie adaptacji.


Zainteresowane
osoby prosimy o przesłanie cv w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2014


na adres: rekrutacja_struktury@aviva.pl

Postępowanie
konkursowe będzie obejmowało następujące etapy:

Selekcja
nadesłanych aplikacji.


Spotkanie
selekcyjne z Dyrektorem Oddziału


Sesja Assessment
Center.Prosimy
o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

“Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44 oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o
rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie
dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i
poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.”

2008-05-23 22:18 Zbigniew Ciszek