MDRT-(Million Dollar Round Table) The Premier Association of Financial Professionals

Infolinia: 0 602 753 191

MDRT-(Million Dollar Round Table) The Premier Association of Financial Professionals

Klub MDRT skupia najlepszych agentów ubezpieczeniowych na świecie. Powstał w 1927 roku Ameryce założony przez 32 agentów. Obecnie jest to międzynarodowa organizacja najlepszych na świecie doradców ubezpieczeniowych i finansowych. MDRT to skrót od: Million Dollar Round Table. Nazwa oznacza, że aby zakwalifikować się do tej organizacji w USA należy posiadać w swoim portfelu sprzedane polisy z przypisaną składką na conajmniej 1 miliona dolarów. Są też i wyższe kwalifikacje. Członkiem Court of the Table można zostać, gdy osiągnie się wyniki trzykrotnie przekraczające poprzedni próg. Najwyższa elita to Top of the Table. Członkowie Top of the Table mogą być naprawdę z siebie dumni. Aby zostać jednym z nich należy mieć sprzedaż 6-krotnie przekraczającą minimalne progi członkostwa w MDRT. W Polsce są tylko trzy takie osoby, a na całym świecie mniej niż 1500.

Osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym świecie ubezpieczeń i usług finansowych wymaga bezustannej pogoni za samodoskonaleniem, przewagą konkurencyjną, efektywnością operacyjną i wewnętrzną siłą.

Ci, którzy osiągają dobre wyniki zadają sobie następujące pytania:

 • Co mogę zrobić by zwiększyć moją produktywność i dochód?
 • W jaki sposób mogę poprawić moją rentowność?
 • Gdzie mógłbym wymieniać się pomysłami i zawierać kontakty z innymi odnoszącymi sukcesy osobami wykonującymi ten sam zawód na całym świecie?
 • Jak mogę zwiększyć wartość dodaną z moich relacji z klientami?
 • Gdzie mogę uzyskać najwyższy poziom uznania i potwierdzenia moich osiągnięć zawodowych?
 • Jak mogę rozwijać moją osobowość i cieszyć się pełniejszym życiem?


Począwszy od roku 1927 ludzie sukcesu działający w naszej branży mogą znaleźć odpowiedzi na te pytania wstępując do stowarzyszenia Million Dollar Round Table (MDRT), The Premier Association of Financial Professionals.
MDRT otwiera przed Państwem drzwi do świata nowych idei. Stowarzyszenie jest na całym świecie utożsamiane z najwyższymi standardami doskonałości w sektorze ubezpieczeń życiowych i usług finansowych. MDRT oferuje rozwiązania i zasoby umożliwiające wzbogacenie Państwa życia zawodowego i osobistego.
Productivity MDRT oferuje Państwu najwartościowsze dostępne zasoby pomagające podnieść produktywność, rozszerzyć zakres działalności i podnieść Państwa zdolność do obsługi klientów. Członkowie stowarzyszenia mają dostęp do innych członków odnotowujących najlepsze wyniki, do Walnych Zgromadzeń, do magazynu Round the Table, do produktów edukacyjnych MDRT oraz do niezliczonych treści dostępnych w zarezerwowanej dla członków sekcji portalu internetowego MDRT.
Zasoby i strategie zarządzania firmą doradczą oferowane przez Profitability MDRT pozwalają Państwu zachowywać dla siebie i przeznaczać na własne cele jeszcze większą część realizowanego przychodu dzięki bardziej skutecznej i efektywnej organizacji funkcjonowania Państwa firmy.
Kodeks etyczny i zobowiązanie członków do dążenia ku doskonałości w ramach Professionalism MDRT stały się normami w naszej branży.
Członkowie stowarzyszenia osiągają niezwykłe sukcesy utrzymując jednocześnie najwyższe poziomy etyki i obsługi klienta.
Członkowie stowarzyszenia należący do Prestige MDRT to jeden procent najlepszych specjalistów sektora usług finansowych na całym świecie.

Personal Growth MDRT promuje koncepcję Spełnionej Osobowości. Dzięki modelowi wieloaspektowej egzystencji członkowie stowarzyszenia żyją pełniejszym życiem, chronią się przed syndromem wypalenia i wydłużają okres produktywności zawodowej.

Celem Pride of Purpose MDRT jest podniesienie rangi działalności, którą prowadzimy na rzecz naszych klientów.
Walne Zgromadzenie. Powszechnie uznawane za najbardziej wartościową imprezę tego typu na świecie, Walne Zgromadzenie daje naszym członkom wymierne korzyści w postaci możliwości zapoznania się z poglądami ekspertów z branży i specjalistów od motywacji zawodowej, a także poszerzania bazy kontaktów wśród tysięcy obecnych na spotkaniu kolegów.

Proceedings - Protokoły z Walnego Zgromadzenia Ta zarezerwowana dla członków MDRT publikacja obejmuje cały materiał motywacyjny i edukacyjny prezentowany podczas Walnych Zgromadzeń.
Fundacja MDRT. Poprzez dobrowolne darowizny członkowie stowarzyszenia wspierają organizacje charytatywne na całym świecie i uzyskują subwencje wspierające ważne inicjatywy podejmowane w ich lokalnych społecznościach.
Jedyny w swoim rodzaju Global Gift Fund. prowadzony przez Fundację pozwala członkom i ich klientom na bezterminową kontynuację realizowanych przez nich projektów charytatywnych poprzez tworzenie funduszy działających zgodnie ze wskazówkami darczyńców.
MDRT/GAMA International Joint Mentoring Program (Wspólny Międzynarodowy Program Mentoringu MDRT / GAMA).
Program ten ułatwia prowadzenie wzajemnie korzystnych projektów mentorskich skierowanych do osób aspirujących do członkostwa w MDRT.
W ramach tego rodzaju kontaktów, członkowie dzielą się swoimi doświadczeniami, co pozwala im następnie zwiększać własną produktywność.
Produkty i usługi. MDRT oferuje produkty i usługi edukacyjne stworzone z myślą o zwiększaniu produktywności i zyskowności. Dostępne są także produkty opatrzone symboliką MDRT podkreślającą osiągnięty przez danego członka status organizacyjny.
Programy Public Relations. Dzięki współpracy MDRT ze światowej klasy firmami public relations członkowie stowarzyszenia mają dostęp do dopasowanych do indywidualnych potrzeb pakietów prasowych, wzorów reklam, broszur dopasowanych do indywidualnych specyfikacji, podpowiedzi i technik udzielania wywiadów dla mediów, jak również do instrukcji poświęconych umiejętnościom wywoływania zainteresowania mediów, a także do innych materiałów.
Dane badawczo-analityczne. MDRT oferuje swoim członkom niedostępne nigdzie indziej dane na temat trendów biznesowych oraz informacje na temat działalności i postaw specjalistów działających w branży.
Magazyn Round the Table. Publikacja ta, wysoko ceniona wśród członków MDRT, prezentuje sprawdzone techniki budowania biznesu i zarządzania firmą, wiadomości branżowe i organizacyjne, studia przypadków, artykuły motywacyjne, sylwetki członków i inne materiały.
Członkowie stowarzyszenia otrzymują magazyn Round the Table jako część pakietu członkowskiego.

Soundfinancialplan.com. Ta część portalu internetowego MDRT została stworzona z myślą o konsumentach. Są tam prezentowane instrumenty planowania finansowego, kalkulatory i dane dotyczące istotnych zagadnień, które mogą Państwo następnie zaprezentować klientom. Bardzo szybka i wydajna wyszukiwarka umożliwia konsumentom wyszukiwanie członków MDRT działających w ich rejonie geograficznym.

Top of the Table. Top of the Table to najwyższy istniejący status członkowski MDRT. Uhonorowani nim członkowie, szczycący się najlepszymi wynikami, uzyskują dodatkowe możliwości nawiązywania kontaktów, a także wsparcie motywacyjne i edukacyjne.
Portal internetowy. Bogate w informacje strony internetowe MDRT oferują dostęp do pomysłów, aktualnych artykułów, informacji o produktach, informacji o programie i innych danych.
Treści przeznaczone dla członków stowarzyszenia dostępne są w zarezerwowanej dla nich części portalu.
Znajdziecie tam Państwo m. in. spis członków z danymi teleadresowymi, a także archiwalne protokoły Proceedings z Walnych Zgromadzeń oraz magazyn Round the Table.
Korzyści z członkostwa w MDRT
Zasoby dostępne dla członków MDRT
Pomysły, pomysły, pomysły. MDRT jest najbardziej wartościowym na świecie forum wymiany pomysłów dot. planowania, koncepcji i technik w sektorze ubezpieczeń życiowych i usług finansowych.
Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest doświadczeniem motywacyjnym i edukacyjnym, do którego wciąż wracają co roku tysiące członków stowarzyszenia ze wszystkich zakątków naszego globu.
Edukacja wspierająca ścieżkę kariery. MDRT oferuje możliwości uzyskania nowego i jedynego w swoim rodzaju spojrzenia na wszystkie aspekty biznesu, umożliwiając tym samym realizację jeszcze lepszych wyników.
Rozwijanie sieci kontaktów. Członkowie stowarzyszenia nawiązują długotrwałe przyjaźnie z kolegami z całego świata.
Motywacja. Członkowie stowarzyszenia stanowią dla siebie nawzajem wyzwanie i zachętę do maksymalnej realizacji osobistych możliwości zawodowych. Statusy członkowskie MDRT Court of the Table i Top of the Table stanowią dodatkową zachętę do podnoszenia produktywności.
Przywództwo. Zaangażowanie w wolontariat pomaga naszym członkom stawać się liderami w biznesie i w lokalnych społecznościach.

Jedną z korzyści dostępnych dla członków MDRT jest możliwość uczestniczenia w corocznym zgromadzeniu(Kongres MDRT).Na corocznym zgromadzeniu członkowie mają okazję świętować swój sukces zawodowy, wyrażający się przynależnością do ścisłej światowej elity pośredników finansowych i ubezpieczeniowych. Uczestnicy poznają najnowocześniejsze koncepcje działania z ust najwyższej klasy ekspertów i mają okazję poznać siebie nawzajem.

 • MDRT jest dla mnie bodźcem do zwiększania zakresu działalności; otwiera mi oczy na nowy świat pomysłów i koncepcji, dzięki którym mogę pomagać ludziom, którym świadczę moje usługi; dzięki MDRT stykam się z ludźmi, którzy są dla mnie wyzwaniem i wymuszają na mnie przyjęcie odpowiedzialności za wszystkie podejmowane przeze mnie działania.
  Stephen N. Mathieu, Certified Financial Planner (Biegły Planista Finansowy), Charteredf Life Underwriter (Dyplomowany Sprzedawca Ubezpieczeń Życiowych)
  Manchester, New Hampshire, USA
 • Największa korzyść z członkostwa w MDRT to możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Magia tego doświadczenia czyni tę organizacja inną od jakiejkolwiek innej grupy. Nic nie jest wspanialsze niż udział w Walnym Zgromadzeniu!
  Sally W. Munford, Chartered Life Underwriter (Dyplomowany Sprzedawca Ubezpieczeń Życiowych), Chartered Financial Consultant (Dyplomowany Doradca Finansowy)
  San Antonio, Texas, USA
 • Członkostwo w MDRT jest dla mnie ważne, ponieważ jest oznaką, że uzyskałem prestiżowy status. Czuję się również zmotywowany dzięki kontaktom z innymi członkami stowarzyszenia oraz dzięki pozyskanym pomysłom.
  Pecky Wong So Ping
  Hong Kong
 • Najważniejsze w MDRT jest to, że, niezależnie od tego jak duży, we własnym mniemaniu, sukces osiągnęliśmy, zawsze znajdzie się ktoś, to osiągnął więcej. To mi daje cel, do którego mogę dążyć - zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. MDRT przypomina mi również o tym co najważniejsze . że mianowicie dawanie czyni nas bogatszymi.
  Van Mueller, Life Underwriter Council Fellow (Członek Rady Szkoleniowej Ubezpieczycieli Życiowych)
  Brookfield, Wisconsin, USA
 • MDRT różni się od innych organizacji, ponieważ wstąpienie do tego grona wymaga realizacji określonego wyniku. Ale organizacja ta zasadza się nie tylko na realizacji wyników; jej celem jest rozwój osobowości.
  Chcę być jej członkiem tak długo jak będę aktywny zawodowo.
  Tsutomu Inagaki, Certified Financial Planner (Biegły Planista Finansowy), SLU (Dyplomowany Sprzedawca Ubezpieczeń na Życie)
  Chuo-ku, Tokio, Japonia
 • MDRT skupia ludzi z całego świata i umożliwia nam wymianę doświadczeń, co w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do podnoszenia standardów w całej branży.
  Winston S. Williams
  Valsayn, Trinidad i Tobago
2008-05-27 14:12 Zbigniew Ciszek