PIPUiF-Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Infolinia: 0 602 753 191

PIPUiF-Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Kodeks Etyki


określający standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.


My, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi, figurujący na liście Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF, prowadzonej na stronie www.pipuif.pl, zobowiązujemy się do:

Dobro Klienta.

Działania w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.


Kompetencje.

Utrzymywania najwyższych standardów kompetencji zawodowych poprzez uaktualnianie i ustawiczne rozwijanie poziomu swojej wiedzy fachowej.


Prawo i uczciwa konkurencja.

Przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i innych obowiązujących na rynku, aby prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego było zgodne z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji.


Poufność.

Utrzymywania w ścisłej poufności wszelkich danych osobowych i biznesowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.

W przypadku zgłoszenia do PIPUiF naruszenia przez Sygnatariusza, któregokolwiek z punktów Kodeksu Etyki, wyrażamy zgodę na zbadanie i ocenienie sprawy przez Komisję ds. Etyki PIPUiF oraz zobowiązujemy się do jej zaleceń mających na celu usatysfakcjonowanie poszkodowanej strony w przypadku potwierdzenia takiego faktu. Konsekwencją nie zastosowania się do zaleceń Komisji będzie skreślenie z listy Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF. 

 

Nie ma pieniędzy na emerytury

Praktycznie III filar nie istnieje, bo kwoty tam złożone są praktycznie żadne. Polacy są emerytalnie nieuświadomieni, mówił w trakcie swojego wykładu Jerzy Sanetra z PZU Życie.

Adam Sankowski, Prezes Zarządu PIPUiF (Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych) kontynuował i rozwinął tę myśl.

Wydatki wcale nie maleją po przejściu na emeryturę. Każdemu będzie brakowało jakieś 1500 zł, aby mógł samodzielnie się utrzymać. Aby mieć te 1500 zł dodatkowo, każdy powinien odłożyć w ciągu swojego życia 300 000 zł na przyszłą emeryturę. Te dane finansowe nie powinny zaskakiwać. Powinny być powszechnie znane.

Co trzeba zrobić? Po pierwsze trzeba dotrzeć z informacją finansową do wszystkich obywateli. Drugą koniecznością jest naciskanie na wprowadzenie zachęt podatkowych, czyli możliwości odpisu od podstawy opodatkowania kwot odkładanych na przyszłą emeryturę w III filarze ubezpieczeń.

Taką właśnie koncepcję promuje i chce wprowadzić PIPUiF poprzez wyjście z inicjatywą obywatelską wprowadzenia zachęt podatkowych w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Z poparciem akcji związana jest konieczność zebrania 100 000 podpisów pod projektem ustawy.

2008-05-27 14:23 Zbigniew Ciszek