Zabezpiecz siebie i swoja rodzinę

Infolinia: 0 602 753 191

Zabezpiecz siebie i swoja rodzinę

DLACZEGO WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ ?

Ubezpieczanie się polega na kupowaniu pewności, że nawet, jeśli spotka nas coś złego, jest ktoś, na kogo pomoc będzie można liczyć. Pewność ta nabiera szczególnego znaczenia w takich sytuacjach życiowych jak: długa choroba, leczenie szpitalne, nieszczęśliwe wypadki, niezdolność do pracy lub śmierć bliskich.
Dodatkowe środki finansowe są również dla nas niezbędne po przejściu na emeryturę, a dla naszych dzieci - podczas startu w dorosłe życie. Ubezpieczenie życia daje poczucie bezpieczeństwa, spokój ducha, wiarę, że w razie naszej śmierci najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznane świadczenie pozwoli na spłatę pożyczek i kredytów, zaciągniętych wcześniej, oraz na zapłatę podatku od przejmowanego spadku. Wypłacona kwota może pomóc w zapewnieniu niezależności finansowej, przykładowo: w zdobyciu niezbędnych kwalifikacji zawodowych, w przeprowadzce lub też po prostu zasilić domowy budżet.
Polisa to również sposób na przekazanie sporej sumy pieniężnej między niespokrewnionymi ze sobą osobami bez konieczności opłacenia podatku od spadków i darowizn. Zakres posiadanego ubezpieczenia można poszerzyć dzięki dostępowi do szerokiej oferty tzw. umów ubezpieczeń dodatkowych. Stanowią one zabezpieczenie przed szeregiem ryzyk dodatkowych oraz dają poczucie bezpieczeństwa i finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, skutkujących kalectwem czy też czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Nowoczesny produkt ubezpieczeniowy zapewnia nie tylko ochronę życia, lecz również pozwala na gromadzenie oszczędności na przyszłość. Umożliwiają to Ubezpieczeniowe Fndusze Kapitałowe Aviva. Inwestycje w fundusze są gwarancją rzetelnego pomnażania majątku. Przenoszenie środków między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nie jest obciążone tzw. podatkiem Belki.
Oszczędzanie na czas emerytury przynosi najlepsze efekty, jeśli odkładamy nawet niewielkie kwoty, ale systematycznie i przez dłuższy czas. Czasem warto tylko nieznacznie ograniczyć wydatki, aby w przyszłości nasz poziom życia drastycznie się nie obniżył.
 Ubezpieczenie posagowe służy nie tylko gromadzeniu majątku dla dziecka, by ułatwić mu życiowy start, ale i zabezpieczeniu jego przyszłości na wypadek śmierci rodziców. Czas aktywności zarobkowej jest okresem, w którym warto pomyśleć o przyszłości swojej i bliskich. Pewnym zdarzeniom nie sposób zapobiec, zawsze jednak można finansowo przygotować się na ich nadejście.
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.
 
2008-04-23 11:33 Zbigniew Ciszek