DLACZEGO POTRZEBUJEMY ULGI PODATKOWEJ,

Infolinia: 0 602 753 191

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ULGI PODATKOWEJ,

  • Parkiet nr. 15 21.01.2009r.
  • Puls Biznesu nr.14 21.01.2009r.
,ABY OSZCZĘDZAĆ NA DODATKOWĄ EMERYTURĘ?

1.

 Wypłacana z nowego systemu emerytalnego emerytura będzie niższa od obecnych świadczeń. Przeciętna stopa zastąpienia wynagrodzenia (proporcja między przeciętnym wynagrodzeniem danej osoby a emeryturą) wyniesie ok. 50% (I i II filar łącznie), podczas gdy w starym systemie było to 60-70 proc. Oznacza to, że jeśli ktoś zarabiał 3000 zł,. to jego emerytura wyniesie 1500 zł. Z badań oraz informacji płynących od klientów instytucji finansowych wynika, iż oczekiwania społeczne to stopa zastąpienia min. 75% a najchętniej utrzymanie miesięcznych dochodów na emeryturze dzięki oszczędnościom w ramach III filara zapewniającego dodatkowe środki po zakończeniu aktywności zawodowej. Tę różnicę między emeryturą z systemu państwowego (czyli z ZUS i OFE) a dochodem uznawanym za niezbędny dla godziwego życia, można i trzeba wyrównać poprzez samodzielne zbudowanie kapitału

2.

Polakom brak podstawowej wiedzy finansowej. Na pytanie, ile można się spodziewać „dodatkowej emerytury” (dożywotniej renty kapitałowej) z 1000 zł. kapitału padają przeróżne odpowiedzi: 10 zł., 20 zł. a nawet 30 zł. Tymczasem jest to średnio 5 zł. (przy przejściu na emeryturę w wieku 65 lat, w przypadku kobiet kończących aktywność zawodową wcześniej możemy mówić nawet o 4 zł) czyli 0,5% kapitału. Dla przykładu: ze 100 000 zł. kapitału możemy liczyć na  500 zł dodatkowej emerytury. Jeśli więc ktoś chciałby uzupełnić swoje dochody po przejściu na emeryturę o 1500 zł, musi zbudować na ten cel kapitał w wysokości 300 000 zł.

3.

Kwota 100 000 zł. wydaje się dla wielu Polaków bardzo duża i nie mają świadomości, jak ją zgromadzić. Dlatego też ważne jest dotarcie do całego społeczeństwa z przekazem, że aby osiągnąć ten cel przy zysku 5%, należy rocznie oszczędzać:

 

  • 7900 zł przez 10 lat

  • 3000 zł przez 20 lat

  • 1500 zł przez 30 lat

  •   830 zł przez 40 lat

  •   480 zł przez 50 lat

 

Na powyższym przykładzie każdy może w przybliżeniu znaleźć odpowiedź na pytanie, ile powinien oszczędzać co roku, aby mieć dodatkowa emeryturę w oczekiwanej wysokości. Np. 45-latek chcący otrzymywać dodatkowo miesięcznie 1500 zł, mając 20-letnią perspektywę oszczędzania, musi zgromadzić kapitał w wysokości 300 000 zł. Co oznacza, iż rocznie musi odkładać na ten cel 9000 zł (ok. 750 zł. miesięcznie).

 4. 

    Co zrobić, żeby Polacy zaczęli oszczędzać na dodatkową emeryturę, by uniknęli w przyszłości rozczarowań i gwałtownego spadku poziomu życia?

 

Po pierwsze – powinni poznać informację o wysokości ich przyszłych emerytur i mechanizmach rządzących kapitałem.

 Po drugie – powinni otrzymać wsparcie w decyzji o systematycznym oszczędzaniu na dodatkową emeryturę.

W tym celu właśnie powstał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM.

 

 

5.

Celem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM jest zebranie min. 100 000 podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej ulgę podatkową dla osób oszczędzających na dodatkową emeryturę.

 

Jeśli powyższa inicjatywa uzyska wystarczające poparcie społeczne (liczba podpisów), to projekt nowelizacji znajdzie się w Sejmie jeszcze w tym roku i ulga podatkowa ma szanse zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

 

Ponieważ Rzeczpospolita Polska już dziś nie jest w stanie zapewnić emerytur pozwalających na godną egzystencję, a sytuacja będzie się tylko pogarszać z roku na rok, jest jak najbardziej zasadne wprowadzenie ulg podatkowych zachęcających Obywateli do samodzielnego budowania kapitału emerytalnego, który uzupełni świadczenia z I i II filaru. Proponowana ulga podatkowa jest w żywotnym interesie każdego obywatela RP.

2009-02-16 14:06 Zbigniew Ciszek